AktualnościKraków

Przebudowa Szpitala im. św. Ludwika w Krakowie

W dniu 25 czerwca br. Szpitala im. św. Ludwika w Krakowie podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą dotyczącą „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy Strzeleckiej 2”.

Umowę podpisał Dyrektor Szpitala Stanisław Stępniewski. Generalnego Wykonawcę – Wodpol Sp. z o.o. reprezentował Wiceprezes Zarządu Pan Maciej Kołtonowicz.

Inwestycja obejmuje przebudowę zabytkowego obiektu WSSDz im. św. Ludwika. W jej zakres wchodzą roboty budowlane (m.in. nadbudowa kondygnacji i przystosowanie poddasza na oddziały specjalistyczne i zmiany funkcjonalno-organizacyjne), konserwatorskie, modernizacyjne, a także zakup aparatury medycznej i wyposażenia Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczeni Dzieci z FASD.

Do dyspozycji pacjentów będą m.in. oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, a także chirurgii dziecięcej z blokiem operacyjnym.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40 milionów złotych. Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close