KrakówMałopolska

Bezdomność w Krakowie i Małopolsce: Poznaliśmy wyniki badania liczby osób bezdomnych

Pod koniec lutego 2024 r. przeprowadzone zostało na terenie całego kraju ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. To pierwsza tego typu analiza po przerwie spowodowanej pandemią.

Dzięki zaangażowaniu służb publicznych (policji, straży miejskich i gminnych, pracowników socjalnych) zbadano liczbę osób bezdomnych przebywających zarówno w placówkach noclegowych, jak i poza nimi (tj. m.in. w pustostanach, domkach na działkach, w altanach działkowych, na ulicach, dworcach PKP i autobusowych, piwnicach itd.).

Podczas badania w nocy z 28 na 29 lutego określono liczbę bezdomnych w Małopolsce na 2 093 osób bezdomnych (wzrost o 10,3% w porównaniu z badaniem z 2019 r.), w tym 1 479 osób przebywało w placówkach instytucjonalnych (wzrost o 0,7%), a 614 osób – poza tego typu placówkami (wzrost o 44,5%). Spośród 2 093 bezdomnych: 83,85% stanowili mężczyźni (1 755, wzrost o 7,54%), 14,76% kobiety (309, wzrost o 31%) oraz 1,39% dzieci (29, wzrost o 16%).

Dzieci zdiagnozowano w 2 gminach, wszystkie przebywały wraz z opiekunami w placówkach instytucjonalnych.

Największy odsetek wśród badanych stanowią mężczyźni w wieku 40-60 lat, z wykształceniem zawodowym, przebywający na terenie miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Kobiety stanowiły 14,7% ogółu osób bezdomnych.

Z przesłanych danych wynika, że spośród 2 093 osób bezdomnych 29 to obywatele Ukrainy.

Zdecydowana większość osób bezdomnych przebywa w różnego rodzaju placówkach zapewniających tymczasowe schronienie, głównie w schroniskach dla osób bezdomnych, a 118 w zakładach karnych. Najwięcej osób bezdomnych zdiagnozowano w gminach: Kraków (1 241 osób), Tarnów (184), Nowy Sącz (95), Oświęcim (65) oraz Klucze (63).

Jedynie 209 osób z grupy bezdomnych w województwie małopolskim zadeklarowało, że nie ma żadnego źródła dochodów. Większość korzysta z zasiłków z pomocy społecznej lub świadczeń emerytowo-rentowych.

Przyczynami bezdomności są głównie uzależnienie od alkoholu, rozpad związku, eksmisja z miejsca mieszkania.

Poprzednie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzone zostało w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. Zdiagnozowano wówczas w Małopolsce 1 893 osoby bezdomne (spadek o 7,84% w porównaniu z badaniem z 2017 r.).

W trosce o dobro drugiego człowiekiem 

Zbliżają się Święta Wielkanocne. To ważne, aby w tym szczególnym czasie także osoby bezdomne miały szansę odczuć świąteczne wsparcie i wziąć udział w śniadaniu wielkanocnym. Z myślą o potrzebujących wojewoda małopolski Krzysztof Jak Klęczar przyznał dotacje organizacjom zajmującym się udzielaniem wsparcia z zakresu pomocy społecznej.

Wśród dofinansowanych projektów znalazło się m.in. zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Projekt, który uzyskał wsparcie w wysokości 24 320 zł, skierowany jest do osób przebywających w „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”. Podobne zadanie, również ze wsparciem z budżetu Wojewody, przygotował Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Projekt, który otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł, obejmuje pomoc żywnościową ubogim i bezdomnym przebywającym na terenie województwa małopolskiego w 2024 r.

Wśród projektów związanych z nadchodzącymi Świętami znalazły się także m.in.: „Wielkanoc 2024”, które zrealizuje Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z Krakowa (dofinansowanie w wysokości 24 000 zł), „Radosne Święta Wielkanocne” – projekt Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego z Krakowa (wsparcie w wysokości 6 700 zł), „Pomoc Wielkanocna” – zadanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach (wsparcie w wysokości 10 000 zł), „Dla ubogich Wielkanoc również może być radosna” – projekt Rzymskokatolickiej Parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach (wsparcie w wysokości 10 000 zł), „Wspólne Śniadanie Wielkanocne” – zadanie Stowarzyszenia Otwórzmy Przed Nimi Życie z Krzeszowic (wysokość wsparcia: 9 000 zł) czy chociażby zadanie Fundacji Odzyskaj Nadzieję z Krakowa pn. „Wielkanocna pomoc świąteczna dla seniorów, rodzin wielodzietnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z gminy Skawina”, które otrzymało wsparcie w wysokości 7 000 zł.

Dofinansowaniem objęte zostały także projekty, które mogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, jak np. zadanie Fundacji Zmieniamy Niemożliwe pn. „Pomoc osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego”. Projekt ten otrzymał środki w wysokości 10 000 zł.

Podobny cel ma projekt wspierający osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym realizowany przez Krakowską Fundację Pomocy Potrzebującym Nasz Dom im. św. Brata Alberta. Na ten cel w ramach konkursu Wojewody Małopolskiego przeznaczono dofinansowanie w wysokości 33 000 zł.

Łącznie wartość środków przyznanych dla wszystkich projektów ze wsparciem w ramach I w tym roku konkursu Wojewody Małopolskiego wyniosła pół miliona zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close