Prawo

Jak prawodawstwo UE jest wdrażane w terenie?

Władze samorządowe wdrażają około dwóch trzecich prawodawstwa UE. Komitet Regionów uruchamia pilotażowy projekt, który ma na celu jego poprawę. W fazie pilotażowej nowego projektu “Sieć regionalnych centrów” (#RegHub) w latach 2019–2020 weźmie udział 20 regionów. Celem projektu jest uzyskanie informacji zwrotnych od władz lokalnych i regionalnych na temat wdrażania prawodawstwa UE w terenie, co pozwoli usprawnić przepisy unijne i przybliżyć…

Czytaj dalej

Forum Prawo dla Rozwoju – konferencja w Krakowie

Pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się w Krakowie (5-6 października 2018 r.) międzynarodowe Forum Prawo dla Rozwoju. To wyjątkowe spotkanie prawników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy podejmą programową dyskusję o rozwiązaniach prawnych dobrych dla Polski i partnerskich krajów Europy, które przyczyniają się do przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Wśród zaproszonych gości jest Georg Friedman, słynny amerykański politolog. Kongres ma zwrócić uwagę…

Czytaj dalej

Zaostrzony kodeks karny nie działa na dłużników alimentacyjnych

Pomimo zaostrzenia kar za niepłacenie alimentów liczba dłużników alimentacyjnych wciąż rośnie. Jedną z przyczyn jest fakt, że tych surowszych kar sądy na razie nie stosują. BIG InfoMonitor poinformował, że w pierwszym półroczu 2018 r. tylko w kwietniu odnotowano nieznaczny spadek liczby dłużników alimentacyjnych; poza tym tendencja jest wzrostowa. Mimo, że od niedawna za uchylanie się od alimentów grozi kara więzienia.…

Czytaj dalej

Od dziś szybsze przedawnienie roszczeń

Dziś weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny, która wzmacnia prawa konsumentów i skraca okres przedawnienia roszczeń. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed…

Czytaj dalej

Rozwód w Krakowie

Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód? O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.…

Czytaj dalej

NIK: System nieodpłatnych porad prawnych jest nieefektywny

System nieodpłatnych porad prawnych jest nieefektywny – uważa NIK. Jedna taka porada kosztowała Skarb Państwa od nieco ponad 100 zł do ponad 3 tysięcy 300 zł. Z początkiem 2016 r. wszystkie powiaty uruchomiły na terenie Polski 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc profesjonalnego prawnika w niektórych kategoriach spraw. Kontrola NIK wykazała jednak, że Polacy…

Czytaj dalej

Kary za nielegalne zatrudnienie alimenciarza

Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – te i inne zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat ściągalność należności budżetu państwa z  tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie niepłaconych alimentów…

Czytaj dalej

Alimenty w kilka dni? Reforma prawa rodzinnego

Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa rodzinnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Spektakularny efekt przyniosły przygotowane w zeszłym roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Liczba osób uchylających się od zobowiązań, które trafiły do Krajowego Rejestru Dłużników bezpośrednio po wejściu w…

Czytaj dalej

Akcja pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W najbliższy poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych zostanie uruchomiony również w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.…

Czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy chroniącej konsumentów

Rada Ministrów przyjęła dziś (16 stycznia) przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która z korzyścią dla stabilności obrotu prawnego skraca okres przedawnienia roszczeń i wzmacnia prawa konsumentów. Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.…

Czytaj dalej