Małopolska

Jest ZRID na obwodnicę Olszyn i Jankowic w gminie Babice!

Z punktu widzenia mieszkańców Olszyn i Jankowic w gminie Babice ta inwestycja jest niezbędna. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał zezwolenie na budowę obwodnicy tych miejscowości. To kolejny krok na drodze do bezpiecznych i komfortowych podróży po Małopolsce.

– To będzie prawdziwy oddech ulgi dla mieszkańców Olszyn i Jankowic. Przez obie te miejscowości przebiega aktualnie bardzo ruchliwa droga wojewódzka 781. Przejeżdżające tamtędy z dużą prędkością pojazdy stanowią zagrożenie dla pieszych, w szczególności dla dzieci idących do szkoły. Dużym wyzwaniem są także tworzące się tam korki i problemy z włączaniem się do ruchu. Nowa obwodnica stanowi remedium na te zmartwienia. Dzięki niej poprawią się bezpieczeństwo i komfort podróżowania dla wszystkich jej użytkowników – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Olszyny i miejscowości Jankowice jako drogi wojewódzkiej nr 781 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach Olszyny, Babice i Jankowice”. Ze względu na ważny interes społeczny decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że inwestor – Zarząd Województwa Małopolskiego – może niezwłocznie rozpocząć prace.

Inwestycja stanowi I etap budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 781 klasy G (projektowana obwodnica miejscowości Jankowice i Olszyny), który zastąpi jej dotychczasowy przebieg. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę dwóch rond, rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej 1009K, budowę dodatkowych jezdni, budowę skrzyżowania czterowlotowego projektowanej drogi wojewódzkiej 781 z drogą powiatową 1009K, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych czy budowę i rozbudowę sieci uzbrojenia terenu.

Na realizację zadania babicki samorząd otrzymał wsparcie w wysokości prawie 50 mln zł ze środków rządowych.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close