Biznes

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek na skutek wojny w Ukrainie

Przedsiębiorcy, którzy w związku z wojną w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności.

Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób płacących składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. To rozwiązania, z których może skorzystać przedsiębiorca mający trudności finansowe.

Odroczenie terminu płatności

Jeśli przedsiębiorca ma problem z uregulowaniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy zostanie zawarta umowa o przesunięciu terminu, płatnik składek nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie minął.

Rozłożenie należności na raty

Gdy przedsiębiorca ma zadłużenie i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Jeżeli decyzja będzie pozytywna i umowa o układ ratalny podpisana, płatnik składek będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeśli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Umorzenie

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o umorzenie składek, jeśli poniósł straty materialne z powodu nadzwyczajnego zdarzenia i powodują one, że płacenie składek mogłoby uniemożliwić dalsze prowadzenie firmy. Umorzyć w tym przypadku można wyłącznie składki, które prowadzący działalność opłaca na własne ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero podpisanie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie będzie podstawą do wstrzymania egzekucji.

Pomocy w tych sprawach udzieli doradca ds. ulg i umorzeń w ZUS. Pomoże on wypełnić wniosek i skompletować dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Więcej informacji jest na naszej stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-maja-problemy-z-oplacaniem-skladek-na-skutek-konfliktu-zbrojnego-w-ukrainie/4486501

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tagi
Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close