Świat

Parlament Europejski gotowy do wniesienia pozwu przeciwko Komisji za brak ochrony budżetu UE

Parlament ostrzegł Komisję Europejską, że pozwie ją do sądu, jeśli nadal będzie zwlekać z zastosowaniem mechanizmu warunkowości państwa prawa.

W przyjętej w czwartek rezolucji (529 głosów za,148 przeciw, 10 wstrzymujących się) europosłowie przypomnieli, że łamanie zasad praworządności w państwach członkowskich może mieć wpływ na prawidłowe zarządzanie budżetem UE. Ostrzegli Komisję Europejską, że jeśli nie wypełni ona swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie warunkowości, tj. nie podejmie wszelkich właściwych środków w celu ochrony interesów finansowych Unii i zabezpieczenia wartości UE, Parlament “uzna to za zaniechanie działania”, a następnie pozwie KE do Trybunału na podstawie art. 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Europosłowie podkreślili że obowiązujące przepisy muszą być stosowane i “nie mogą być uzależnione od przyjęcia wytycznych”, które Komisja, jak deklaruje, właśnie opracowuje. W rezolucji zaznaczono jednak, że jeśli rzeczywiście KE uznaje takie wskazówki wykonawcze za konieczne, musi je przygotować najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., oraz, przed ich przyjęciem, uzyskać opinię Parlamentu.

Według europarlamentu konieczne jest bezzwłoczne stosowanie rozporządzenia w sprawie warunkowości budżetowej, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się wypłaty środków z funduszu odbudowy NextGenerationEU.

Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja stanowi podsumowanie debaty, która odbyła się na poprzedniej sesji plenarnej. Europosłowie w większości przekonywali wówczas, że mechanizm warunkowości w zakresie praworządności wszedł w życie 1 stycznia 2021. W ich ocenie, rozporządzenie jest prawnie wiążące mimo konkluzji Rady Europejskiej w tej sprawie, które – jak zaznaczali – nie wywołują żadnych skutków prawnych, i pomimo toczących się postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskie (TSUE), które nie mają skutku zawieszającego. Mechanizm warunkowości praworządności jest nowym narzędziem ochrony finansów UE, który na pozwolić zablokować wypłaty funduszy unijnych państwom członkowskim naruszającym zasady państwa prawnego.

Źródło informacji: EuroPAP News

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close