Koronawirus a przedsiębiorcy - wsparcie dla firm

Ulga w opłacaniu składek – pytania i odpowiedzi

Tarcza Antykryzysowa – poradnik: ponad 100 pytań dotyczących wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców.

 1. Tarcza Antykryzysowa – pytania ogólne
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi
 3. Świadczenie postojowe – pytania i odpowiedzi
 4. Ulga w opłacaniu składek – poniżej

Jeżeli złożyłem wniosek o odroczenie terminu płatności składek, to czy będę mógł skorzystać także z Tarczy Antykryzysowej?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek za marzec 2020 r. ZUS może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone. Ponadto opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą to możesz także złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

Jeśli osoba prowadząca własną działalność złożyła już wniosek o odroczenie płatności za luty, marzec i kwiecień, to czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składek za marzec-maj?

W takim przypadku wystarczy tylko złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli więc należności nie zostały zapłacone, wniosek o odroczenie uwzględnimy tylko w stosunku do należności za luty 2020 r. Od należności za ten miesiąc nie będzie naliczona opłata prolongacyjna. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek za marzec 2020 r. ZUS może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone. Ponadto opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 20 pracowników? Czy mogą na coś liczyć ze strony ZUS?

Tak. Mamy tu 3 rozwiązania.

 1. Na składki za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 r. pracodawcy mogą wystąpić
  z wnioskiem o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek.

Zwolnienie nastąpi w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, pod warunkiem, że płatnik składek był zgłoszony :

 • przed 1 lutego i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. ,
 • w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,

Ważne :

 • do liczby ubezpieczonych nie wlicza się ubezpieczonych będącymi pracownikami młodocianymi,

 • w przypadku należności z tytułu składek za miesiąc marzec 2020 r. Zakład może zwolnić płatnika z ich opłacenia nawet jeżeli zostały zapłacone.

 1. Na należności za okres od stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

 • ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej (ZUS jedynie naliczy odsetki za zwłokę na dzień wpływu wniosku,
  w przypadku gdy wniosek zostanie złożony po ustawowym terminie płatności),

 • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek, jeśli mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. W tym przypadku wystąpienie z wnioskiem jest możliwe po opłaceniu należności głównej.

Czy wniosek o odroczenie może złożyć osoba, która już zawiesiła działalność ?

Tak. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, o którym mowa w ustawie „tarcza antykryzysowa” dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r. Jeżeli więc osoba, która zawiesiła działalność ma nieopłacone należności za okres od stycznia 2020 r. może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu ich płatności lub rozłożenie na raty. Do umowy zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku, nie będzie należna opłata prolongacyjna. Jeśli wniosek o odroczenie terminu płatności zostanie złożony po upływie ustawowego terminu płatności składek, zostaną naliczone odsetki za zwłokę na dzień wpływu wniosku. Natomiast od należności za ten miesiąc nie naliczymy opłaty prolongacyjnej. Płatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie pobierania odsetek za zwłokę. W tym przypadku wystąpienie z wnioskiem jest możliwe po opłaceniu należności głównej.

Zgodnie z nową ulgą na ile miesięcy można odroczyć termin opłacania składek i na ile rat można rozłożyć zaległość?

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. i nie ma określonego maksymalnego terminu, ani określonej maksymalnej liczby rat. Klient ma możliwość określenia swoich warunków spłaty jednak muszą być one możliwe do przyjęcia przez ZUS.

Czy skorzystanie z odroczenia terminu płatności składek ZUS za pracowników spowoduje, że będzie to traktowane jako pomoc de minimis? Jeśli tak, to w jaki sposób będzie wyliczona kwota tej pomocy?

Ulga, polegająca na odroczeniu terminu płatności składek nie stanowi pomocy de minimis ze względu na niespełnienie przesłanki selektywności. Warunkiem udzielenia ulgi jest bowiem pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyniku epidemii koronawirusa, która wpływa na brak możliwości opłacenia należnej składki w terminie. W związku z tym, że z ulgi skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia lub wielkości przedsiębiorstwa, a jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19, ma ona charakter generalny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Jeden komentarz

 1. Mnie ta cała sytuacja tak stresuje, ze nie moge spac po nocach, moja firma juz ledwo funkcjonuje, boje sie, ze strace wszystko, z tarczy wiedzialam ze moge skorzystac ale nie wiedzialam tak naprawde jak, zostalam z tym wszystkim sama, na szczescie znajoma polecila mi *****, oni pomagają firmom ogarnąć te wszystkie zapisy tarczy tak aby mozna bylo z nich w pelni skorzystac

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close