BiznesPolska

Profesor Golecki: należy rozważyć powołanie unijnego rzecznika finansowego

W Unii Europejskiej należałoby rozważyć model „twin peaks”, zakładający powołanie unijnego rzecznika finansowego – podkreślił na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) w Katowicach rzecznik finansowy profesor Mariusz Golecki. Podobnego zdania jest dyrektor wykonawczy BETTER FINANCE Aleksandra Mączyńska.

Uczestnicy panelu dotyczącego ochrony konsumentów na europejskim rynku finansowym, który odbył się w ramach EEC, byli zgodni, że wskazane byłoby przyjęcie w Unii Europejskiej modelu „twin peaks”. Polegałoby to na powołaniu na poziomie UE dwóch organów: wyspecjalizowanego w monitorowaniu ostrożnościowym instytucji rynkowych (ang. prudential supervision) oraz odpowiadającego za nadzór nad rynkiem (ang. conduct of business) i ochronę konsumentów.

Alternatywą dla takiego rozwiązania mogłaby być zintensyfikowana współpraca rzeczników finansów z poszczególnych państw członkowskich. Zdaniem prof. Mariusza Goleckiego problemem są jednak różne modele ochrony konsumentów przyjęte w krajach UE. Problematyczne, w ocenie prof. Goleckiego, mogłoby być też uzyskanie na tyle intensywnej współpracy rzeczników, która odpowiadałaby wyzwaniom, wynikającym chociażby z rozwoju nowych technologii i problemów transgranicznych.

„Mówimy o przyjęciu ogólnych rozwiązań systemowych albo w zwiększeniu koordynacji działań tych rzeczników, wprowadzeniu bardziej jednolitego, bardziej skutecznego modelu w poszczególnych państwach członkowskich, albo wprowadzeniu na poziomie Unii Europejskiej jednolitego organu, którym byłby rzecznik finansowy” – wyjaśnił prof. Golecki.

Według niego powołanie w UE rzecznika finansowego przyczyniłoby się do tego, że „głos konsumentów na rynku finansowym byłby bardziej słyszalny”, także w Brukseli czy Luksemburgu.

„Na pewno byłoby to przydatne w najbliższym czasie, poprawiłoby jakość usług finansowych, ale także ochronę i bezpieczeństwo na tym rynku. Powołanie europejskiego rzecznika finansowego usprawniłoby też wymianę informacji i przyczyniło się do zwiększonej aktywności w zakresie edukacji finansowej. Technologia nie zna granic i trzeba wyciągać z tego wnioski” – powiedział prof. Golecki.

Wtórowała mu dyrektor wykonawcza BETTER FINANCE Aleksandra Mączyńska. „Nie widzimy przekonującego powodu, dla którego na poziomie unijnym nie miałby powstać organ zajmujący się i wyspecjalizowany w ochronie konsumenta na rynku finansowym” – podkreśliła.

Mączyńska zauważyła przy tym, że obecnie mamy trzy organy nadzoru europejskiego, zajmujące się produktami finansowymi/bankowymi, gieldami i papierami wartościowymi oraz ubezpieczeniami i pracowniczymi programami emerytalnymi (EBA, ESMA i EIOPA).

„Te organy mają w swoich kompetencjach również zadania z zakresu ochrony konsumentów, natomiast ze względu na liczne inne zadania, tak naprawdę nie mają ani wystarczająco dużo czasu, ani zasobów, aby kwestii konsumentów poświecić się w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Jestem przekonana, że docelowo model >>twin peaks<< zapewniłby skuteczniejszą ochronę konsumentów” – oceniła przedstawicielka BETTER FINANCE.

W Katowicach trwa 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej Spodek. EEC stanowi istotną częścią debaty publicznej o polskiej i europejskiej gospodarce.

PAP MediaRoom

Tagi
Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close