Polska

Mecenas Michał K. usłyszał zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy

Były wiceminister sprawiedliwości, mecenas Michał K., który został wczoraj, 9 maja 2018 roku, zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzili ponad 700 milionów złotych VAT usłyszał zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej (art. 299 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 299 par. 6 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zarzuty także Robertowi R. – udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz doprowadzenie do złożenia urzędom skarbowym nieprawdziwych deklaracji podatkowych, wskutek czego doszło do uszczuplenia należności w podatku VAT na kwotę prawie 700 milionów złotych (art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 56 par. 1 kodeksu karnego skarbowego i inne).

Po zakończeniu wszystkich czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Były wiceminister sprawiedliwości osiągnął znaczną korzyść majątkową

Dzisiejsze czynności Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku mają związek z prowadzonym od października 2015 roku śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem nienależnego podatku VAT, wprowadzając do obrotu paliwa płynne. Na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa stracił prawie 700 milionów złotych.

Główni inicjatorzy i kierownicy grupy przestępczej zostali zatrzymani już 8 lutego 2017 roku, a Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady rachunków bankowych firm zaangażowanych w proceder uszczuplenia podatku VAT, w tym polskiego oddziału brytyjskiej spółki. Mimo to, jak ustalono w dalszym etapie postępowania, mecenas Michał K. już w kilka godzin po tych zatrzymaniach przyjął na konto swojej kancelarii adwokackiej 300 tysięcy złotych z rachunku tej spółki, które następnie w kwocie 210 tysięcy złotych przekazał na swój rachunek osobisty. Następnego dnia, 9 lutego 2017 roku, na rachunek kancelarii Michała K. wpłynął jeszcze przelew w wysokości 1 miliona złotych. Środki te zostały przekazane na rachunek pomocniczy kancelarii, tytułem „depozytu adwokackiego zgodnie z umową z dnia 6 lutego 2017 roku”, przy czym umowa ta została antydatowana i powstała najwcześniej w dniu 8 lutego 2017 roku, już po zatrzymaniach zleconych przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku i po ustanowionych blokadach rachunków bankowych.

W sumie do 6 września 2017 roku mecenas Michał K. przyjął na konto swojej kancelarii ponad 2 miliony 411 tysięcy złotych, choć już od 8 lutego miał świadomość podejmowanych przez prokuraturę czynności zmierzających do zabezpieczenia zgromadzonych przez podejrzanych środków finansowych pochodzących z przestępstw.

Jednocześnie – jak wynika z zebranych dowodów – podejrzany Michał K. podejmował działania mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków, a także ich wykrycie, zajęcie i orzeczenie ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Znaczną część tych pieniędzy Michał K. wykorzystał na osobiste cele. Na swój prywatny rachunek i na rachunek kancelarii przelał ponad 500 tysięcy złotych i 7,5 tysiąca dolarów amerykańskich. Część pieniędzy przeznaczył na spłatę zaciągniętego wcześniej przez siebie kredytu.

Prokuratorzy podjęli działania zmierzające do zabezpieczenia środków

W toku prowadzonych czynności, po zatrzymaniu głównych podejrzanych w lutym 2017 roku, prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚP ustalili, że rachunki bankowe należące do różnych podmiotów i osób, w tym do adwokatów, służą ukrywaniu środków finansowych pochodzących z przestępstw. Dlatego prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podjęli intensywne działania zmierzające do zabezpieczenia i odzyskania tych środków przez Skarb Państwa.

13 czerwca 2017 roku doszło do zablokowaniu kilkuset tysięcy euro znajdujących się na rachunkach bankowych dwóch adwokatów będących pełnomocnikami podejrzanych o udział w wyłudzaniu VAT. Niedługo później, 6 lipca, z oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji skontaktował się mecenas Michał K. i poinformował o przelewach na konto swojej kancelarii.

W związku z tym prokurator wystąpił do Michała K. o wskazanie rachunku bankowego, na którym znajdują się te pieniądze, a także o udostępnienie dokumentów potwierdzających przeprowadzone operacje bankowe. Celem było zabezpieczenie środków finansowych pochodzących z przestępstw.

W pisemnej odpowiedzi z 17 lipca 2017 roku mecenas Michał K. odmówił prokuraturze wskazania, gdzie znajdują się pieniądze otrzymane od podejrzanego o wyłudzanie VAT i jego spółki. Z kwoty w wysokości ponad 2 miliony 411 tysięcy złotych, którą dostał, prokuratura w wyniku własnych ustaleń odnalazła 750 tysięcy złotych i doprowadziła do ich zabezpieczenia. Kwota ta została zablokowana na rachunkach bankowych 20 września 2017 roku decyzją Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Dwaj pozostali adwokaci, którzy podobnie jak mecenas Michał K. deponowali na swoich rachunkach środki pochodzące z przestępstw, już w grudniu 2017 roku usłyszeli zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo jednemu z nich prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W sumie w toku tego śledztwa Prokuratura Regionalna w Białymstoku – łącznie z zatrzymanymi dzisiaj podejrzanymi – postawiała zarzuty 20 osobom. Wobec 12 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, którego stosowanie trwa wobec 9 osób.

Prokuratura kontynuuje śledztwo we współpracy z organami skarbowymi z całej Polski i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close