Kraków

Łączymy Małopolskę. Podpisanie umowy w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych z samorządem województwa małopolskiego

710 przystanków autobusowych, 8 linii komunikacyjnych o łącznej długości ponad 615 km, wreszcie dofinansowanie na poziomie 1 355 421,66 zł – tak w skrócie można podsumować zakres podpisanej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych umowy, której beneficjantem jest Województwo Małopolskie.

Umowę podpisali: w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – II wicewojewoda Mateusz Małodziński oraz z ramienia Zarządu Województwa Małopolskiego – marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

Łączymy Małopolskę

– Zrównoważony rozwój całej Małopolski oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego to zadania, które rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego realizuje ze szczególną dbałością, wykorzystując do tego różne narzędzia. Tylko z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 roku trafi do małopolskich samorządów dofinansowanie w wysokości blisko 38 mln zł, a objętych nim będzie 246 linii komunikacyjnych o długości ponad 9070 km. Dzisiaj podpisujemy umowę poszerzającą dostęp mieszkańców do transportu publicznego z największym beneficjentem Funduszu – samorządem województwa małopolskiego. Gratuluję otrzymanego dofinansowania oraz samego projektu, który połączy kilkanaście małopolskich miejscowości, obejmując trasy o długości nawet ponad 143 km, jak w przypadku linii Limanowa – Wieliczka – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Cieszę się, że kolejny raz małopolskie samorządy będą mogły skorzystać z pomocy, którą oferuje Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Samorząd województwa nieustannie pracuje nad tym, aby rozbudować sieć komunikacji zbiorowej w regionie, a także podnosić standardy i bezpieczeństwo podróży. Tym razem zostanie uruchomionych 8 linii autobusowych o łącznej długości ponad 600 km. To doskonała wiadomość dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region – podkreśla marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.
– Chcemy usprawnić komunikacyjnie wiele miejsc, aby ułatwić mieszkańcom i turystom podróż po Małopolsce. Wsparcie z Funduszu znacząco przyspieszy ten proces, a co za tym idzie – przyniesie wiele korzyści dla podróżujących – podsumowuje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Praktyczny wymiar synergii – umowa z samorządem województwa małopolskiego

Wśród wszystkich wniosków, jakie trafiły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach II naboru na rok 2022 dla dofinansowania autobusowego transportu publicznego, samorząd województwa małopolskiego ubiegał się o wsparcie dla linii komunikacyjnych:

Limanowa – Wieliczka (długość 143,86 km);
Brzesko – Bogumiłowice (długość 81,54 km);
Wieliczka – Borzęta – Myślenice (długość 51,4 km);
Zakopane – Chochołów (długość 39,4 km);
Podłęże – Proszowice (długość 73,2 km);
Wieliczka – Dobczyce (długości 48 km);
Szczyrzyc – Dobczyce (długość 37,8 km);
Olkusz – Trzyciąż – Kraków (długość 140 km).

Na trasie tych ośmiu linii znajdzie się łącznie 710 przystanków, a ich całkowita długość to 615,20 km. Łącznie praca eksploatacyjne na tych liniach wynosi 451 807,22 wozokilometrów.

Kwota dopłaty w ramach Funduszu w 2022 r. wyniesie 1 355 421,66 zł, zaś środki własne organizatora – 798 944,72 zł.

– Umowa zawarta dzisiaj z samorządem województwa małopolskiego to doskonały przykład synergii pomiędzy administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego. To potencjał dla spójnego rozwoju całego województwa. Szczególnie, że jest wiele miejsc, gdzie komunikacja publiczna stanowi podstawowy środek umożliwiający dotarcie do pracy, szkoły czy ośrodka zdrowia. Cieszy fakt, że samorządy zgłaszają swoje wnioski za każdym razem, kiedy uruchamiany jest nabór w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jestem przekonany, że mapa połączeń komunikacyjnych będzie się każdorazowo zagęszczać i coraz efektywniej służyć Małopolanom – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

W bieżącym roku samorząd województwa małopolskiego ubiegał się także o wsparcie w ramach I naboru z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Przekazane wówczas wsparcie z Funduszu wyniosło niemal 13 mln zł. Dotyczyło ono uruchomienia 30 linii komunikacyjnych o łącznej długości 2 588,7 km. Tym samym, w ramach obu naborów w roku 2022, zadania wojewódzkie związane z poszerzaniem sieci połączeń lokalnych otrzymały z rządowych środków 14 311 395,36 zł, a łączna długość linii komunikacyjnych przekroczyła 3 200 km.

II nabór w 2022 roku: 8 zadań wojewódzkich, 5 powiatowych i 20 gminnych

W ramach drugiego (dodatkowego) naboru w roku 2022 wnioski o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych złożyło 19 podmiotów, w tym: 15 gmin, 3 powiaty i województwo małopolskie. Wnioskowana łączna kwota dopłat wyniosła ponad 2,8 mln zł.

Przyznane dopłaty pozwolą na uruchomienie łącznie 33 nowych linii komunikacyjnych o łącznej długości 1261,2 km. Wśród nich, 356,8 km stanowią linie gminne, 289,2 km linie powiatowe, a 615,2 km linie wojewódzkie.

Łącznie w ramach obu naborów na rok 2022 małopolskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dopłaty w wysokości 37 451 092,80 zł dla 246 linii komunikacyjnych, których długość to ponad 9070 km.

Coraz większe zainteresowanie

Co istotne, z roku na rok widoczne jest coraz większe zainteresowanie programem wśród samorządów. W ramach dwóch naborów w roku 2022 z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie zostało zagwarantowane dla 76 organizatorów transportu zbiorowego, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 43, zaś w 2020 – 33, a w 2019 – 17.

W 2019 roku dofinansowanie z funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku już 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 175 linii współfinansowanych przez państwo. W roku 2022 możemy mówić już o 246 liniach.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Przypomnijmy. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jest to to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dopłacie ze środków FRPA podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Do końca 2023 r. dopłata z Funduszu została ustalona w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) jest zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Tagi
Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Krakowski Portal

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close