Kultura

Cracow Art Week KRAKERS 2020

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia programu głównego drugiej odsłony Cracow Art Week KRAKERS w Sekcji LABORATORIUM. Celem nowego działu jest wsparcie projektów kolektywów artystycznych, aktywności studenckich i debiutujących artystów. Grupa ta z roku na rok się powiększa, coraz więcej inicjatyw zgłasza do Krakersa swoje projekty. Pragnąc w sposób merytoryczny odnieść się do ich propozycji, zachować egalitarny charakter, ale poparty wyborem spośród zaproponowanych koncepcji w tym roku chcemy spośród wszystkich chętnych wyłonić wystawy, które otrzymają dofinansowanie pozwalające na realizację projektów w założonym kształcie. Sekcja LABORATORIUM, w której jury wybiera projekty najlepiej wpisujące się w temat przewodni KRAKERSa, bada nieustannie ewoluujące artystyczne środowisko miasta. Najciekawsze projekty wybrane przez jury w drodze konkursu zostaną włączone do programu głównego KRAKERSa i nagrodzone przez Organizatora.

Cracow Art Week to ewolucja projektu Cracow Gallery Weekend KRAKERS, który od ośmiu lat promuje sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa, jest platformą komunikacyjną, edukacyjną, informacyjną i promocyjną oraz miejscem spotkań ośrodków sztuki niezależnej i mieszkańców miasta. Do udziału w Cracow Art Week Krakers, obok galerii prywatnych, cyklicznie zapraszane są instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, project roomy, nieformalne grupy i inicjatywy. W trakcie trwania projektu w przestrzeniach podmiotów zaproszonych do współpracy organizowane są wystawy specjalnie przygotowane na czas trwania wydarzenia.

Tegoroczna idea przewodnia Cracow Art Week Krakers w 2020 roku to SZTUKA POJĘCIE OTWARTE, nawiązująca do rozważań filozoficznych Ludwiga Wittgensteina. Hasła: „wszystko jest sztuką”, „wszystko widzę jako sztukę” są nam znane, chcielibyśmy aby uczestnicy Krakersa: galerie, fundacje, artyści i kuratorzy zabrali głos w tej sprawie, zgodzili się lub zaprzeczyli tej teorii, stworzyli alternatywne definicje, zrealizowali wystawy odnoszące się do fundamentalnych kwestii: materii sztuki – dzieła sztuki. Zdaniem wielu, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Proponujemy, by przy okazji kolejnej edycji KRAKERSa zastanowić się nad tym, w jakich kontekstach sztuka staje się dzisiaj użyteczna jako “coś więcej” lub “coś innego” niż przedmiot estetycznej kontemplacji. Użyteczności nie rozumiemy tu jednak w sensie wulgarnego utylitaryzmu, a więc podporządkowania Jedynej Słusznej Ideologii. Nie jest ona również prostym synonimem “skuteczności”, zwłaszcza jeżeli tę ostatnią rozumie się jako bezpośredni efekt działania artysty, który uchwycić najłatwiej w kategoriach zmiany. Użyteczności nie jest po drodze z bezpośrednim oddziaływaniem. Jest bowiem kwestią zapośredniczeń: najrozmaitszych społeczności, które skupiają się wokół sztuki; rozmaitych koncepcji kultury, które sztuka ma ilustrować i podtrzymywać; rozmaitych wartości i “wrażliwości”, które odbiorcy i twórcy sztuki pielęgnują w świadomy sposób. Nic nie jest użyteczne samoistnie, lecz zawsze dla kogoś lub czegoś. Komu, czemu, i dlaczego sztuka służy? – oto (otwarte) pytania przewodnie KRAKERSa pod hasłem „Sztuka: pojęcie otwarte”.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do uzupełnienia formularza dla galerii dostępnego na stronie: https://cracowartweek.pl/formularz-labolatorium/ oraz zapoznanie się z zasadami współpracy. Na propozycje projektów czekamy do 15 lutego 2020 roku!

Projekt Cracow Art Week KRAKERS 2020: SZTUKA POJĘCIE OTWARTE jest współfinansowany ze środków miasta Krakowa. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.cracowartweek.pl oraz w mediach społecznościowych  www.facebook.com/cracowartweek i www.instagram.com/cracowartweek

Tagi
Pokaż więcej

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *